ฟังเพลงฮิต

ลองฟังเพลงฮิต

นี่แหละคน ทักษิณา

นี่แหละคน เพลงจาก ทักษิณา คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง นี่แหละคน ขับร้องโดย ทักษิณา อยู่ในอัลบั้ม เลือกใครดี ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง นี่แหละคน ทักษิณา กล่าวถึงคำว่า คน สามารถนิยามได้ทั้งในทางชีววิทยา ทางสังคม และทางเจตภาพ ในทางชีววิทยานั้น คนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิด ซึ่งจัดเป็นไพรเมตยืนสองขาชนิดหนึ่งในวงศ์ใหญ่ Hominoidea ร่วมกับลิงไม่มีหางหรือวานรอื่น คนมีลำตัวตั้งตรงซึ่งทำให้รยางค์คู่บนว่างลงและใช้จัดการวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้ คนยังมีสมองซึ่งพัฒนาอย่างมากและมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม การพูด การใช้ภาษา และการใคร่ครวญ ในด้านพฤติกรรม ความเป็นคนนิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ความแตกต่างทางพฤติกรรมเหล่านี้ของคนก่อให้เกิดวัฒนธรรมนับหมื่นนับพันวัฒนธรรม ซึ่งยึดถือความเชื่อ ตำนาน พิธีกรรม คุณค่า และปทัสฐานทางสังคมต่างๆ กันไป ความตระหนักถึงตนเอง ความใคร่รู้ และการใคร่ครวญของคน ตลอดจนความโดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ก่อให้เกิดความพยายามที่จะอธิบายธรรมชาติและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ทั้งในทางวัตถุธรรมและในทางนามธรรม คำอธิบายในทางนามธรรมนั้นจะเน้นมิติทางเจตภาพของชีวิต และอาจรวมถึงความเชื่อในพระเป็นเจ้า เทพเจ้า หรือสิ่งเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนแนวคิดเรื่องวิญญาณ ความพยายามที่จะสะท้อนภาพตัวเองของคนนั้นเป็นพื้นฐานของความคิดทางด้านปรัชญา และมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกๆ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง นี่แหละคน สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง นี่แหละคน ทักษิณา ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: